Primera carta de Pere4

10 Poseu-vos els uns al servei dels altres, cadascú segons els dons que ha rebut, * com a bons administradors de la múltiple i variada gràcia de Déu. 11 Si algú parla, que sigui per comunicar paraules de Déu; si algú presta un servei, que sigui amb les forces que Déu concedeix. Així Déu serà glorificat en tot per Jesucrist. * D’ell * són la glòria i el poder pels segles dels segles. Amén.