Primera carta de Pere2

6 Per això es diu en l’Escriptura:
     Poso a Sió un que és pedra angular, escollida, preciosa;
     els qui creuen en ell no quedaran confosos.*