Primera carta de Pere2


    24 Ell mateix va portar els nostres pecats *
     en el seu cos sobre el patíbul,
     perquè, morts al pecat,
     visquéssim com a justos; *
     amb les seves ferides us curava. *