Primera carta de Pere2


    21 Aquesta és la vocació que heu rebut,
     ja que també Crist va patir per vosaltres:
     així us deixava un exemple *
     perquè seguiu les seves petjades. *
    22 Ell no va cometrepecat
     ni tingué mai als llavis la perfídia.*
    23 Quan l’insultaven, no tornava l’insult;
     quan el turmentaven, no responia amb amenaces, *
     sinó que confiava la seva causa al qui judica amb justícia.
    24 Ell mateix va portar els nostres pecats *
     en el seu cos sobre el patíbul,
     perquè, morts al pecat,
     visquéssim com a justos; *
     amb les seves ferides us curava. *
    25 Tots anàveu esgarriats com ovelles disperses, *
     però ara heu tornat al pastor i guardià de les vostres ànimes. *