Primera carta de Pere1

2 des de sempre per decisió de Déu Pare * i santificats per l’Esperit, * destinats a obeir Jesucrist i a ser aspergits amb la seva sang. * Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau.