Primera carta de Pere1

19 sinó amb la sang preciosa de Crist, anyell sense tara ni defecte. *