Primera carta de Pere
Salutació


1


    1 Pere, apòstol de Jesucrist, als escollits de Déu que viuen com a forasters * a la diàspora: al Pont, a Galàcia, a Capadòcia, a l’Àsia i a Bitínia, * escollits