Primer llibre dels Macabeus8

5 També havien vençut i sotmès Filip i Perseu, reis de Macedònia, * i tots els altres que s’havien revoltat contra ells.