Primer llibre dels Macabeus2


    52 »¿No és cert que Abraham va ser fidel en la prova *
     i Déu el considerà un home just? *