Primer llibre dels Macabeus2


    42 Llavors s’uní a ells el grup dels asideus, * israelites valents, lliurats en cos i ànima a la Llei de Moisès.