Primer llibre dels Macabeus
Matança en dissabte


2


    29 Llavors molts que volien viure segons el dret i la justícia de la Llei de Moisès van baixar a instal·lar-se al desert