Primer llibre dels Macabeus2

18 Vinga, doncs, acosta’t i sigues el primer a complir l’edicte del rei, com ja l’han complert totes les nacions i també els homes de Judà i els qui s’han quedat a Jerusalem. Així tu i els teus fills figurareu entre els amics del rei. * Tu i els teus fills sereu honorats amb obsequis de plata i or i amb tota mena de regals.