Primer llibre dels Macabeus10

69 Demetri confià a Apol·loni * el govern de Celesíria. * Apol·loni reuní un gran exèrcit i va instal·lar el campament a Jàmnia. Després envià aquest missatge al gran sacerdot Jonatan: