Primer llibre dels Macabeus
Profanació del temple de Jerusalem


1


    54 El dia quinze del mes de quisleu de l’any cent quaranta-cinc, * el rei va fer construir un altar, l’abominació devastadora, * sobre l’altar dels holocaustos. Van construir també altars a les viles jueves dels voltants