Primer llibre dels Macabeus1


    11 En aquell temps van sorgir a Israel jueus que s’apartaven de la Llei de Moisès * i que n’arrossegaven molts dient: «Vinga, pactem amb les nacions veïnes. Mireu les calamitats que ens han caigut al damunt d’ençà que ens n’hem apartat.»
    12 La proposta va agradar a la gent, 13 i alguns del poble es van apressar a acudir al rei. I el rei va autoritzar-los * a adoptar els costums de les nacions paganes. 14 Així van construir a Jerusalem un gimnàs * a l’estil dels pagans 15 i es feien dissimular la circumcisió. * Apostataven de l’aliança santa per associar-se als pagans i, d’aquesta manera, es venien a la maldat.