Primera carta de Joan5

3 ja que estimar Déu vol dir guardar els seus manaments. * I els seus manaments no són feixucs, *