Primera carta de Joan4

3 però l’esperit que nega Jesús, * no és de Déu; aquest és l’esperit de l’Anticrist. * Heu sentit a dir que arribava, i ara ja és al món.