Primera carta de Joan3

6 Tothom qui està en ell deixa de pecar; tots els qui continuen pecant, és que no l’han vist ni l’han conegut. * 9 Els qui han nascut de Déu no pequen, perquè la llavor de Déu es manté dintre d’ells: * no poden pecar, perquè han nascut de Déu. *