Primera carta de Joan2


    22 Qui és, doncs, el mentider? ¿No és el qui nega que Jesús és el Messies? * Aquest és l’Anticrist, * que nega tant el Pare com el Fill.