Primera carta de Joan
Complir la voluntat de Déu


2


    12 Fills meus, us escric * a vosaltres: Us han estat perdonats els pecats gràcies al nom de Jesucrist. *