Primera carta de Joan1


    5 El missatge que hem sentit de Jesucrist i que us anunciem és aquest: * Déu és llum, i en ell no hi ha foscor de cap mena.
    6 Si afirmàvem * que estem en comunió amb ell, però de fet caminàvem en la fosca, mentiríem i no viuríem d’acord amb la veritat. * 7 Però si caminem en la llum, tal com ell està en la llum, * estem en comunió els uns amb els altres, i la sang de Jesús, el seu Fill, ens purifica de tot pecat. *