Primera carta de Joan
Pròleg (1,1-4)


1


    1 Us anunciem allò que existia des del principi, * allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans. Us parlem de la Paraula de la vida,