Primer llibre de les Cròniques27

29 Xirtai, de Saron, s’ocupava dels ramats de vaques que pasturaven a la plana de Saron. 30 Obil, l’ismaelita, tenia cura dels camells; Jehdeiahu, el meronotita, de les someres. 31 Jaziz, l’agarita, dels ramats d’ovelles i cabres. Tots aquests eren administradors del patrimoni del rei David.