Primera carta als Corintis6

19 ¿No sabeu que el vostre cos és temple de l’Esperit Sant * que heu rebut de Déu i que habita en vosaltres? ¿No sabeu que no sou vostres?