Primera carta als Corintis4

17 Per això us he enviat Timoteu, fill meu estimat i fidel en el Senyor. * Ell us recordarà els meus principis de conducta en Crist, tal com jo els ensenyo pertot arreu, en cada església.