Primera carta als Corintis3

9 Nosaltres som col·laboradors de Déu, * i vosaltres sou el seu conreu, l’edifici que ell construeix. *