Primera carta als Corintis16

22 Si algú no estima el Senyor, que sigui maleït! * Marana ta!*