Primera carta als Corintis15


    1 Us recordo, germans, l’evangeli que us vaig anunciar * i que vosaltres acollíreu. Fins ara us hi heu mantingut ferms, 2 i per ell obteniu la salvació, si el reteniu tal com us el vaig anunciar; altrament us hauríeu convertit inútilment a la fe. 3 Primer de tot us vaig transmetre el mateix ensenyament que jo havia rebut: *
     Crist morí pels nostres pecats, com deien ja les Escriptures, *
    4 i fou sepultat;
     ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, *
    5 i s’aparegué a Cefes * i després als Dotze. *