Primera carta als Corintis14

16 Si beneeixes Déu només amb l’esperit, el qui no ha estat iniciat no podrà respondre «Amén» * a la teva pregària, ja que no entén el que dius.