Primera carta als Corintis12

13 Tots nosaltres, jueus i grecs, esclaus i lliures, * hem estat batejats en un sol Esperit per a formar un sol cos, i tots hem rebut com a beguda un sol Esperit. *