Primera carta als Corintis10

3 tots es van alimentar amb el mateix menjar espiritual *