Primera carta als Corintis10


    1 Germans, no vull que desconegueu que els nostres pares estaven tots sota el núvol, tots van passar el mar, * 2 i tots, per mitjà del núvol i el mar, foren batejats en Moisès; * 3 tots es van alimentar amb el mateix menjar espiritual * 4 i tots van beure la mateixa beguda espiritual: bevien d’una roca * espiritual que els acompanyava, * i aquesta roca era el Crist. 5 Però la majoria no foren agradables a Déu, com ho demostra el fet que van quedar estesos pel desert. * 6 Tot això era un exemple per a nosaltres, * perquè no desitgem coses dolentes, tal com ells van desitjar. * 7 I no sigueu idòlatres, com alguns d’ells ho van ser, tal com diu l’Escriptura: El poble es va asseure a menjar i beure, i acabat s’aixecaren per divertir-se.* 8 No ens llancem a cometre actes libidinosos, com ho feren alguns d’ells, i en un sol dia en van caure vint-i-tres mil. * 9 No temptem el Crist, com alguns d’ells el temptaren, i van morir picats per les serps. * 10 No murmureu, com alguns d’ells murmuraren, i van morir a mans de l’exterminador. * 11 Tot això que els succeïa era un exemple, i va ser escrit per a advertir-nos a nosaltres, que ja ens trobem a la fi dels temps. *
    12 Per tant, qui es pensi estar dret, que miri de no caure. * 13 Les proves que heu hagut de suportar no eren sobrehumanes; Déu és fidel * i no permetrà que sigueu temptats per damunt de les vostres forces. I, juntament amb la prova, us donarà el mitjà de sortir-ne i poder-la suportar. *