Primera carta als Corintis1

2 a l’església de Déu que és a Corint, * als santificats en Jesucrist, * cridats a ser sants, juntament amb tots els qui pertot arreu invoquen el nom de nostre Senyor Jesucrist, * Senyor d’ells i nostre.