Primera carta als Corintis
Salutació


1


    1 Pau, cridat per voler de Déu a ser apòstol de Jesucrist, * i el germà Sòstenes, *