Exhortació als ancians, als joves i als esclaus


    1 Tu, però, ensenya el que està d’acord amb la sana doctrina. *
    2 Digues als ancians que siguin sobris, respectables, assenyats, forts en la fe, en l’amor i en la constància. * 3 A les dones d’edat, digues-los que es comportin com escau a persones venerables: que no siguin murmuradores ni donades a beure massa vi; * que ensenyin a fer el bé 4 i sàpiguen encaminar les més joves a estimar el marit i els fills, 5 a ser assenyades, castes, diligents en la feina de casa, bones, submises al propi marit. * Així la paraula de Déu no rebrà cap injúria de ningú. *
    6 Recomana igualment als joves que tinguin seny. 7 Sigues en tot * un model de bones obres: * de doctrina íntegra, * de dignitat, 8 de paraula sana i incontrovertible. Així els qui són contraris no podran dir res de mal contra nosaltres i quedaran avergonyits. *
    9 Que els esclaus se sotmetin en tot als seus amos, * mirant de complaure’ls i evitant de contradir-los 10 i d’estafar-los; que demostrin contínuament la seva fidelitat. Així faran honor en tot a la doctrina de Déu, el nostre salvador.
    11 Déu ha manifestat la seva gràcia, que és font de salvació per a tothom * 12 i que ens ensenya a abandonar la impietat i els desigs mundans * per viure en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat, 13 mentre esperem que es compleixi la benaurada esperança, que es manifesti la glòria del gran Déu i salvador nostre Jesucrist. * 14 Ell s’ha entregat a si mateix per nosaltres, * per rescatar-nos de tota maldat * i purificar-nos, perquè siguem el seu poble, la seva heretat preferida, * apassionat per fer el bé. *
    15 Predica aquestes coses, exhorta i reprèn amb tota autoritat. Que ningú no et pugui menysprear. *