Preliminars (1,1-23)Salutació


    1 Pau, apòstol de Jesucrist per voler de Déu, * i el germà Timoteu, * 2 als germans en Crist, sants i fidels, que viuen a Colosses. Us desitgem la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare. *

Acció de gràcies


    3 Donem gràcies a Déu, * Pare de nostre Senyor Jesucrist, i preguem constantment per vosaltres 4 d’ençà que ens han parlat de la vostra fe en Jesucrist i de l’amor que teniu a tots els del poble sant, * 5 moguts com esteu per l’esperança d’allò que us és reservat en el cel. * Aquesta esperança us l’ha feta conèixer la paraula de la veritat, l’evangeli, * 6 que ha arribat fins a vosaltres. * I així com creix i dóna fruit en tot el món, * és present entre vosaltres des del dia que el vau sentir i que vau reconèixer la gràcia de Déu en tota la seva veritat. 7 Això és el que us va ensenyar Èpafres, * el nostre estimat company de servei, que ha estat per a vosaltres un servidor fidel del Crist. 8 Ell ens ha parlat de l’amor que us teniu gràcies a l’Esperit.

Pregària per la comunitat


    9 Així, doncs, també nosaltres, d’ençà que hem sentit a dir tot això, no ens cansem de pregar a favor vostre demanant a Déu que arribeu al ple coneixement de la seva voluntat, a tota mena de saviesa i a la intel·ligència que ve de l’Esperit. * 10 Així portareu una vida digna del Senyor, que el complagui en tot, * fructificareu en tota mena d’obres bones i creixereu en el coneixement de Déu; 11 el seu poder gloriós * us enfortirà i farà que sigueu sempre pacients i constants.

Himne al Crist


     Amb alegria * 12 doneu gràcies al Pare, que us ha fet dignes de tenir part en l’heretat del poble sant, * en el Regne de la llum. 13 Ell ens alliberà del poder de les tenebres * i ens traspassà al Regne del seu Fill estimat, * 14 en qui tenim la redempció, el perdó dels nostres pecats. *
    15 Ell és la imatge del Déu invisible, *
     engendrat abans de tota la creació, *
    16 ja que Déu ha creat per ell totes les coses, *
     tant les del cel com les de la terra,
     tant les visibles com les invisibles,
     trons i sobiranies,
     potències i autoritats. *
     Tot ha estat creat per ell i destinat a ell.
    17 Ell existeix abans de tot, *
     i tot es manté unit gràcies a ell. *
    18 Ell és també el cap del cos, que és l’Església. *
     Ell és l’origen, *
     el primogènit dels qui retornen d’entre els morts, *
     perquè ell ha de ser en tot el primer.
    19 Déu volgué que residís en ell tota la plenitud. *
    20 Déu volgué reconciliar-ho tot per ell
     i destinar-ho a ell,
     posant la pau en tot el que hi ha,
     tant a la terra com al cel,
     per la sang de la creu de Jesucrist. *
    21 Vosaltres, en altre temps, estàveu allunyats, i amb les vostres obres us mostràveu contraris a Déu. * 22 Però ara Déu us ha reconciliat amb ell, per la mort que Crist ha sofert en el seu cos, a fi de portar-vos a la seva presència sants, irreprensibles i sense culpa. * 23 Cal, però, que us mantingueu ferms * en el fonament de la fe, sense deixar-vos apartar de l’esperança que us promet l’evangeli que heu sentit * i que ara ha estat anunciat a tota la creació que hi ha sota el cel. * És d’aquest evangeli que jo, Pau, sóc servidor. *

Viure en Crist, sobirà de tot (1,24-2,23)El combat de Pau


    24 Ara estic content de patir per vosaltres i de completar així en la meva carn allò que manca als sofriments del Crist * en bé del seu cos, que és l’Església. * 25 Jo sóc servidor d’aquesta Església en virtut de la missió que Déu m’ha confiat a favor vostre: anunciar plenament la paraula de Déu, * 26 el seu misteri, amagat durant segles i generacions i que ara ell ha revelat als qui formen el seu poble sant. 27 Déu els ha volgut fer conèixer la riquesa i la glòria d’aquest seu misteri a favor dels pagans, * és a dir, que Crist, l’esperança de la glòria, * estigui en vosaltres. * 28 Nosaltres l’anunciem a ell, encaminant tots els homes i instruint-los en tota mena de saviesa, per tal de fer arribar tothom a l’home perfecte en Crist. * 29 És per això que lluito i treballo, amb la seva força que actua poderosament en mi. *