Anunci de la desena plaga: la mort dels primogènits


    1 El Senyor va dir a Moisès:
     —Enviaré encara una altra plaga contra el faraó i contra Egipte. Després, no tan sols us deixarà sortir del país, sinó que us n’expulsarà per sempre. * 2 Digues als israelites que demanin, cada home al seu veí i cada dona a la seva veïna, objectes de plata i d’or. *
    3 El Senyor va fer que els egipcis miressin el poble amb simpatia. * Moisès mateix era molt ben considerat a Egipte, tant pels cortesans del faraó com pel poble.
    4 Moisès va dir al faraó: *
     —Això diu el Senyor: “Cap a mitjanit passaré pel mig d’Egipte 5 i moriran tots els seus primogènits, des del primogènit del faraó regnant * fins al de l’esclava que treballa amb la mola, i també les primeres cries de tots els animals. 6 En tot el país d’Egipte s’aixecarà un clam tan gran com no se n’hi ha sentit mai cap ni se n’hi sentirà mai cap més. 7 Però entre els israelites ni se sentirà el lladruc d’un gos; a ells i als seus animals no els passarà res, perquè sapigueu que el Senyor fa una distinció entre Egipte i Israel.” * 8 Llavors tots aquests cortesans que ara t’envolten a tu, oh faraó, * vindran a prosternar-se davant meu i em diran: “Vés-te’n amb tot el poble que et segueix.” Després d’això, me n’aniré.
     Moisès se’n va anar indignat de davant el faraó.
    9 El Senyor havia dit a Moisès:
     —El faraó no us escoltarà, i així en el país d’Egipte encara es multiplicaran els meus prodigis.
    10 Moisès i Aaron van realitzar tots aquests prodigis davant el faraó, però el Senyor li havia endurit el cor, * i ell no va deixar sortir els israelites del seu país.