Carta a Titus 2


    11 Déu ha manifestat la seva gràcia, que és font de salvació per a tothom 12 i que ens ensenya a abandonar la impietat i els desigs mundans per viure en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat, 13 mentre esperem que es compleixi la benaurada esperança, que es manifesti la glòria del gran Déu i salvador nostre Jesucrist. 14 Ell s’ha entregat a si mateix per nosaltres, per rescatar-nos de tota maldat i purificar-nos, perquè siguem el seu poble, la seva heretat preferida, apassionat per fer el bé.

Carta a Titus 3

4 Però ara Déu, salvador nostre, ha manifestat la seva bondat i el seu amor als homes. 5 Ell ens ha salvat no per les bones obres que podíem haver fet, sinó en virtut del seu amor, mitjançant el bany regenerador i el poder renovador de l’Esperit Sant 6 que ell ha vessat abundosament sobre nosaltres per Jesucrist, el nostre salvador. 7 Així, fets justos per la seva gràcia, som, en esperança, hereus de la vida eterna.

Carta a Titus 2