Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

vinguda de Crist

Jesús anuncia que el Fill de l’home vindrà sobre els núvols a la fi dels temps (Mt 24,29-31= Mc 13,24-27= Lc 21,25-27). Els evangelis no diuen quan es produirà aquesta vinguda, però Pau, en les dues cartes als Tessalonicencs, adverteix que pot no ser immediata i que anirà precedida de senyals còsmics i d’un període de persecució i d’ apostasia dels creients promogudes per l’Anticrist (1Te 4,13-5,11; 2Te 2,1-12). La conseqüència immediata de la vinguda del Crist o parusia serà la reunió dels escollits de tota la terra, segons allò que ja havien anunciat els profetes. L’actitud del creient ha de ser d’espera vigilant. La invocació «Senyor nostre, vine!» (Marana ta, en arameu) o «Vine, Senyor Jesús!» és característica d’aquest període d’espera (1Co 16,22; Ap 22,20). L’anunci de la vinguda de Jesucrist ressuscitat pertany a la predicació apostòlica dels primers temps (Ac 3,19-21).