Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

víctima

Les víctimes dels sacrificis oferts pel poble d’Israel variaven segons el tipus de sacrifici o la condició del qui l’oferia (Lv 22,17-25). L’holocaust exigia un animal mascle i sense cap defecte (toro, vedell, moltó, anyell, boc o cabrit) segons les possibilitats econòmiques de l’oferent (Lv 1). Els sacrificis de comunió es podien fer amb les mateixes víctimes de l’holocaust, però era permès d’oferir un mascle o una femella (Lv 3). Els sacrificis expiatoris (el sacrifici pel pecat i el sacrifici de reparació) admetien diferents víctimes si el sacrifici s’oferia per una falta del gran sacerdot o de la comunitat, la víctima era un cap de bestiar boví; si s’oferia per una falta del sobirà, un boc; si s’oferia per la falta d’algú del poble, una cabra o una ovella (Lv 4). Els pobres podien canviar aquestes víctimes costoses per dues tórtores o dos colomins (Lv 5,7) o, fins i tot, per l’ofrena de tres quilos de farina (Lv 5,11). Segons la Carta als Hebreus, Jesús s’oferí ell mateix a Déu com a víctima sense cap defecte (He 9,11-14).