Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

urim i tummim

Eren uns objectes sagrats usats pels sacerdots. Es desconeix en què consistien exactament. Servien per a conèixer la resposta, afirmativa o negativa, a la consulta feta a Déu abans d’una empresa important (Nm 27,21; 1Sa 14,41-42; Esd 2,63). Les sorts sagrades dels urim i tummim eren a l’efod o bé dintre la bossa pectoral del gran sacerdot (Ex 28,30).