Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

univers

Segons la concepció que Israel tenia del món, abans de la creació hi ha el caos i la tenebra, que dominen l’oceà (Gn 1,2). Un cop la llum és creada, les aigües són separades mitjançant la volta del firmament, que reté les aigües de dalt; les aigües de baix, que vénen de l’abisme, no pugen, i això permet que la terra emergeixi (Gn 1,6-10). El diluvi només capgirarà momentàniament aquesta situació (Gn 7,11; 8,2). El sol, la lluna i les estrelles són fixades a la sòlida volta del firmament, i per damunt d’aquesta volta hi ha els amagatalls dels vents (Jr 10,13) i els dipòsits de neu i calamarsa (Jb 38,22). La volta del firmament és plena de rescloses que s’obren (Gn 7,11; 8,2; Sl 78,23), i llavors cauen sobre la terra les aigües de dalt emmagatzemades en els dipòsits de damunt la volta del firmament. Al costat d’aquesta explicació de la pluja, la Bíblia també coneix la relació que hi ha entre pluja i núvols (1Re 18,44; Jb 36,27-28; Coh 11,3). A les extremitats del món hi ha els pilars de la volta del cel i els pilars de la plataforma terrestre que baixen fins a les profunditats de l’oceà primordial o abisme, que els serveix de fonament.