Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

unció

La unció ritual amb oli es va practicar a Israel des de temps antics a l’hora de designar algunes persones per a determinats càrrecs o funcions; amb el temps es va convertir en el signe de la presència de la força i de l’Esperit de Déu en la persona ungida. Inicialment era reservada al rei (1Sa 10,1; 1Re 19,16), però més tard va passar també a formar part del ritu de consagració dels sacerdots (Ex 29,7.21). Simbòlicament, també els profetes es consideraven «ungits» per l’Esperit de Déu (Is 61,1-3). La paraula «ungit» (« messies») designava les persones que havien rebut la unció santa, particularment el rei i el gran sacerdot. En el NT, la unció amb oli perfumat podia formar part de la recepció dels hostes (Lc 7,46). La Carta de Jaume recomana que els malalts siguin ungits i es pregui per ells (Jm 5,14). També s’usava la unció en el ritu de sepultura (Mc 16,1; Lc 23,56; Jn 12,3.7).