Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

tribu

Cada un dels agrupaments de clans i de famílies que constituïen l’antic poble d’Israel. Els qui formen part d’una tribu es consideren descendents d’un mateix avantpassat, del qual prenen el nom. Les tribus d’Israel provenen de la unió política i religiosa de clans diferents que van posar en comú les pròpies tradicions i, al llarg dels segles, van construir una cultura i una nació comunes. Segons els textos bíblics, Israel estava format per dotze tribus, nombre simbòlic que representava la totalitat de la nació. Cada una de les tribus es considerava descendent d’un dels dotze fills de Jacob, també anomenat Israel Rubèn, Simeó, Leví, Judà, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Issacar, Zabuló, Josep (del qual provenien les tribus d’Efraïm i Manassès) i Benjamí. La tribu de Leví tenia el monopoli del sacerdoci i del culte. Abans de la instauració de la monarquia, les diferents tribus, tot conservant la seva autonomia, estaven unides per un pacte comú, basat en la fe en l’únic Déu que havia fet aliança amb el poble.