Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

servent

En la Bíblia, aquest terme indica genèricament algú que depèn d’un altre, i es pot referir a un esclau, a un jornaler, a un funcionari del rei, a un rei vassall d’un altre, etc. El títol «servent del Senyor» indica la dependència respecte de Déu, i s’aplica a tot el poble, als sacerdots, als profetes o al rei com a representant de Déu davant el poble. Alguns personatges més representatius reben en concret aquest títol Abraham (Sl 105,6), Moisès (Sl 105,26), David (Sl 132,10), Isaïes (Is 20,3), Job (Jb 1,8), Maria (Lc 1,38). En la segona part d’Isaïes (Is 40-55) s’insisteix particularment en la figura del servent, que té una funció messiànica i que l’autor identifica de vegades amb Israel i de vegades amb un personatge individual. La figura del servent del Senyor apareix en quatre cants (Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). La tradició cristiana ha llegit aquests textos a la llum del Crist i els ha referit a la seva vida. Jesús, en efecte, passa pel sofriment i la mort abans de ser glorificat per Déu (Mt 12,18; Ac 3,26; 8,30-35; 1Pe 2,21-25).