Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

Sanedrí

El Sanedrí, una de les principals institucions jueves en temps de Jesús, era un senat compost de setanta-un membres, entre els quals hi havia representants de les famílies sacerdotals (els grans sacerdots) i no sacerdotals (els notables) més importants de Jerusalem i també mestres de la Llei. El Sanedrí estava dividit en dos bàndols el dels saduceus i el dels fariseus (Ac 23,6-8). Era presidit pel gran sacerdot i actuava com a consell suprem, en matèria política i religiosa, de la nació jueva, tant dels jueus que habitaven dintre l’imperi romà com dels jueus que vivien fora de les seves fronteres. El Sanedrí tenia autoritat absoluta per a resoldre casos d’interpretació de la Llei, determinar les festes anuals d’acord amb el calendari, proposar condemnes a mort, etc. A més de Jerusalem, altres ciutats importants tenien sanedrins, però les seves atribucions eren limitades. Aquests sanedrins actuaven com a tribunals en els casos relatius a les respectives comunitats (Mt 10,17).