Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

saduceus

Grup politicoreligiós del temps de Jesús, format gairebé totalment per sacerdots descendents de Sadoc, de qui prenien el nom (1Sa 2,35; 1Re 1,39). De tendència més aviat conservadora i estricta en l’observança de la Llei, els saduceus s’oposaven als fariseus. Només reconeixien l’autoritat del Pentateuc, però no de la resta de l’AT, i negaven tot valor normatiu a la «tradició dels ancians» o «llei oral». Negaven la resurrecció, la providència divina i l’existència d’àngels o d’esperits (Mc 12,18). Estaven oberts a la influència cultural de l’hel·lenisme i es mostraven pragmàtics amb l’ocupant romà (Jn 11,50). Es van veure involucrats, sense voler-ho, en la revolta jueva contra els romans, i a causa de la seva estreta relació amb el temple van desaparèixer un cop aquest fou destruït l’any 70 dC.