Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

publicà

En l’administració romana o dels reialmes autònoms dins l’imperi (p. ex., el d’Herodes) hi havia els publicans, encarregats de recaptar els impostos o tributs que la gent havia de pagar. Constituïen grups o associacions, presents arreu de l’imperi, amb capital propi i personal dependent. Mateu era un funcionari de Cafarnaüm (Lc 5,27), mentre que Zaqueu era el cap de publicans a Jericó (Lc 19,1-10). Els publicans havien d’aportar dels seus béns personals el total dels impostos indirectes que cada zona havia de pagar, suma que després s’encarregaven de recuperar directament de la gent obtenint un marge de guany. Aquest procediment facilitava que persones sense escrúpols s’aprofitessin dels més pobres; per això eren menyspreats per la població i titllats de pecadors, igual que els pagans i les prostitutes (Mt 11,19; 18,17; 21,32; Lc 5,30).