Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

promesa

En la Bíblia, la promesa és l’anunci d’un compromís salvador de Déu a favor del seu poble. Algunes promeses de Déu són fetes a persones concretes. Als patriarques, Déu els promet una terra, una descendència i una benedicció (Gn 12,1-3.7); aquestes promeses es compleixen en el moment que el poble pren possessió de la seva terra, després de l’èxode d’Egipte (Dt 26,8-9). A David li promet una descendència perpètua sobre el tron de Jerusalem; aquesta promesa es complirà en Jesús, el Messies (2Sa 7,14-16; Lc 1,32-33). També hi ha promeses fetes a tot el poble, relacionades amb l’aliança del Sinaí (Ex 19,5-6; Lv 26,3-13). La realització d’aquestes promeses està condicionada al compliment de les prescripcions de l’aliança per part del poble (Ex 24,3-8; 34,10-28). Després de la deportació, la promesa de Déu se centra en l’esperança de la vinguda del Messies i en la renovació espiritual del poble (Is 2,1-5; Jr 31; Ez 36-37; Jl 3). Les promeses de Jesús se centren en el do de l’Esperit Sant, que completarà l’obra salvadora de Crist, revelador del Pare (Lc 24,49; Jn 14,15-26).