Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

profeta

El profetisme no és una institució exclusiva d’Israel; es troba en altres cultures de l’Orient Pròxim. Els temples i les corts reials tenien profetes que transmetien l’oracle diví quan eren consultats (1Re 22,6.10-13). A Israel, els profetes enviats pel Senyor van topar en més d’una ocasió amb profetes de Baal, la divinitat cananea (1Re 18). La Bíblia parla de grups de profetes d’ofici, que havien adoptat de forma permanent aquest estil de vida i exercien la seva activitat de manera institucional. Per tal d’entrar en èxtasi o deliri profètic, s’excitaven amb música i danses (1Sa 19,20-24), i de vegades també practicant-se incisions sagnants (1Re 18,28). El profetisme bíblic presenta en determinats casos alguna semblança externa amb fenòmens que es retroben en moltes cultures i religions primitives. A més d’aquests, hi ha profetes carismàtics que ajuden el poble a discernir la voluntat de Déu en els diferents esdeveniments històrics. Els profetes criden a la conversió quan el poble abandona la fidelitat al Déu de l’aliança del Sinaí, quan creixen les desigualtats i tensions socials, quan el culte cau en un ritualisme buit. Són també portadors d’esperança quan el poble es veu voltat d’enemics i les solucions humanes semblen insuficients. Sovint la Bíblia denuncia el perill dels falsos profetes que, sota l’aparença d’un missatge inspirat, parlen moguts per motius i criteris purament humans (Dt 13,1-6; 18,9-22; Jr 14,14-16). El profetisme va aparèixer amb força en les primeres comunitats cristianes (Ac 2,17-18; 11,27-28; 1Co 12,28-29; Ap 1,3). Reben el nom de «llibres profètics» el conjunt de llibres de l’AT que comprèn des de Josuè fins a Malaquies; els anomenats «profetes anteriors» van de Josuè al Segon llibre dels Reis, i els «profetes posteriors», d’Isaïes a Malaquies.